Από το ρεπερτόριο του Ζάχου Τερζάκη


Anton Bruckner

Anton Bruckner (1824-1896)

PSALM 146

"Alleluja! Lobet den Herrn"

Για 4 σολίστες, Χορωδία και ΟρχήστραΒιέννη 8., 10. και 11.11.1991 / Baden bei Bien 13.11.1991

Gunnel Bohman, Sopran
Claudia Eder, Mezzosopran
Zachos Terzakis, Tenor
Peter Mikulas, Bass

Χορωδία του Πανεπιστημίου Οικονομικών της Βιέννης
Χορωδία της Ανωτάτης Σχολής Μουσικής της Βιέννης
Υπεύθυνος μελέτης: Johannes Prinz

Niederösterreichisches Tonkünstlerorchester
Διεύθυνση: Heinz WallbergTop Top zachos@terzakis.com